נחמיה לבנון - אלבום תמונות
המשפחה בגולה
השנים בטאלין 1922 - 1935