נחמיה לבנון עם "שכבת טרומפלדור" של תנועת נצ"ח (נוער צופי חלוצי)
(טאלין 1932)