חברי קיבוץ טאלין - קבוצה של צעירים ציוניים שחיו בקומונה - מחכים לתורם לעלות לא"י