הנהלת מחנה הקייץ של נצ"ח (נוער צופי חלוצי) ליד העיר קורסה, שבאיסטוניה - 1935