<

אליעזר לויתן, בן ברטה ויוסף, נפטר כילד, עוד לפני שנחמיה נולד. השם נחמיה נגזר מהניחומים שביקשו בני הזוג לויתן למצוא בתינוק הנוסף שנולד להם.