נחמיה עם המדריכים הראשיים של נצ"ח (נוער צופי חלוצי) בטאלין