עם המטה הראשי של נצ"ח (נוער צופי חלוצי) בריגה - בחברת השליחים הארץ ישראלים, אליק שומרוני (בשורה השניה, ראשון מימין) ואריה בהיר (בשורה הראשונה, שני משמאל)