נחמיה - ראש פלוגת הרצליה
נחמיה - ראש פלוגת הרצליה בנצ"ח (נוער צופי חלוצי) בעיר ריגה, שבלטביה. נחמיה לבוש בבגדים האופיניים למדריכים בתנועה - מכנסי רכיבה וגרביים ארוכים עד לברכיים