נחמיה, בהיותו ראש פלוגת "הרצליה" של נצ"ח (נוער צופי חלוצי) - משמאלו נחמיה ארגוב, לימים אלוף-משנה ומזכירו הצבאי של ראש הממשלה ושר הבטחון, דוד בן-גוריון