בשנת 1950 עבד נחמיה כטרקטוריסט, וקיבל לידיו את הג'ון דיר החדש.
בתמונה, נחמיה על הג'ון דיר בתהלוכת הבאת הביכורים, בשבועות.