תמונת דרכון של נחמיה לבנון מתוך
פנקס ההסתדרות
1949