עמוד זה של האתר להנצחת נחמיה לבנון מיועד להציג מאמרים, הרצאות, נאומים, מכתבים ומסמכים אחרים מפרי עיטו. בין המסמכים שכבר נמצאים באתר, ובין אלה שיתוספו בו, כאשר יהיו זמינים, בחלקם פורסמו בעבר, ובחלקם לא היו זמינים לציבור עד כה.
  • בשנת 1946, לרגל חגיגות יום השנה ליסוד כפר בלום, כתב נחמיה את השורות הבאות.
  • בנובמבר שנת 1953 יצא נחמיה עם משפחתו ועם עוד שתי משפחות למוסקבה, להקים שם, מחדש, את התשתיות לנציגות הדיפלומטית הישראלית. כאן מוצג מכתבו הראשון (קדמו לו מברקים) משם לממונה עליו בארץ. מהמכתב ניתן ללמוד, מעט, על התנאים, שבהם נאלצו הישראלים לתפקד במוסקבה של "מיד אחרי מות סטאלין", על התרשמויותיו של נחמיה מיהודי מוסקבה של אותה העת ועל מסירותו למשימותיו ומיושרתו המקצועית.
  • בכל שנות עבודתו בנתיב השתדל נחמיה להתעדכן בכל הקשור למשטר ברה"מ בכלל, וליחס של המשטר הזה ליהודי ברה"מ בפרט. בין השאר, הוא ניסה להפגש עם אזרחים סובייטים, שהגיעו למערב, ולשמוע מכלי ראשון על הנעשה מאחורי "מסך הברזל". כאן מובא סיכום פגישה, שרשם לעצמו נחמיה בשנת 1968, לאחר שיחתו עם הפרופסור ולדימיר קוילס-בורוק, שהגיע ממוסקבה לביקור בארה"ב.
  • בשנת 1995 יצא לאור הספר "הקוד: נתיב", בהוצאת עם עובד, שכתב נחמיה, ובו תאור מפורט של המאבק רב השנים של מדינת ישראל למען יהודי ברית-המועצות ומזרח אירופה. כאן מובא פתח דבר לספר - אחרי ארבעים שנה.
  • לאחר השלמת כתיבת הספר "הקוד: נתיב", מצא נחמיה לנכון להוסיף לו פרק, שיעסוק בגורבצ'וב, נשיאה האחרון של ברית-המועצות ומי שפתח את השערים של מדינתו בפני יהודיה. נחמיה יזם פגישה עם גורבצ'וב, וכאן מוצג הפרק האחרון בספר, העוסק בפגישה זו.
[לדף הבית]