תמונת דרכון של נחמיה לבנון מתוך הדרכון של
פלסטינה - א"י 1945