טיול של הגרעין האנגלו-בלטי לשוני, מצפון לבנימינה (ינואר 1939)