בתור ראש לגיון טאלין, משתתף נחמיה במועצה השניה של תנועת נצ"ח
ממל, ליטא אוקטובר 1934