עם המטה הראשי של נצ"ח (נוער צופי חלוצי) בריגה - 26 בדצמבר 1936