נחמיה בחברת אידה ומשה קהת בשערי שגרירות ישראל במוסקבה (חורף 1954)