תמונת דרכון של נחמיה לבנון מימי שרותו בשגרירות ישראל במוסקבה