נחמיה וליובה גדעון על כבש מטוס חברת אירופלוט הסובייטית בדרך למוסקבה (סתיו 1953)