עם חידוש היחסים הדיפלומאים עם ברה"מ בסוף שנת 1953 יצאו נחמיה לבנון וליובה גדעון למוסקבה כדי לסכם עם אנשי משרד החוץ הסובייטי את פרטי הסידורים הראשונים לקראת בואו של סגל הנציגות הישראלית למוסקבה.