טקס הגשת כתב האמנה של הציר ד"ר שמואל אלישיב לסגן יושב ראש הסובייט העליון, ראשידוב (הקרמלין, דצמבר 1953) רביעי משמאל - אלישיב, משמאלו ראשידוב. שלישי מימין - נחמיה לבנון.