תמונת דרכון של נחמיה לבנון מימי שליחותו לתנועת הבונים באנגליה