בפתח משרדי הבונים בלונדון
בפתח בניין משרדי הבונים
בלונדון (1946)