נחמיה בלונדון עם פעילים ב"הבונים" - מימין לנחמיה שלום ולאה ברזילי ובתם צפרה - משמאלו אינה ומרטין קלינמן