הגרעין האנגלו-בלטי יוצא לטיול מבנימינה (נחמיה על החמור)